Costa da Morte Series (2016)

 

 

"Costa da Morte"

Somos Terra
formas transeuntes,
namorados de paso,
como pedras de auga…

Como pedras de auga…

Somos Auga
leito de bágoas,
porta do sol
nos días de verán,
de cores mariñeiras
no seu fogar de outono…

Somos Fogar
no fin da terra
nos días de loita,
de noites, de mañás
na beira da orixe…

Somos Orixe,
formas transeuntes,
namorados de paso,
como pedras de auga..

Somos Terra
Somos Auga
Somos Fogar
Somos Orixe

Somos Costa da Morte

(Xoanxo 2016)